Menu

Hadsund - Synlig beliggenhed

Med synlig beliggenhed og centralt beliggende i Hadsund udbydes denne store bygningsmasse.

Østergade 63, 65, 67-69 og 71 sælges samlet med et samlet bygningsareal på 10.393 m² og grundareal samlet på 10.393 m².

Sælger af ejendommene er et konkursbo, hvorfor sælger alene har begrænset kendskab til ejendommene og ejendommenes forhold. Budgiver opfordres til at lade ejendommene gennemgå af en sagkyndig og i øvrigt indhente sædvanlige oplysninger herom. Sælgers oplysninger i nærværende salgsprospekt er således alle givet ud fra de for sælger som konkursbo umiddelbart foreliggende oplysninger, idet sælger ikke indestår for rigtigheden heraf.

Østergade 63, Hadsund
Fritliggende parcelhus, der er opført som portnerbolig til større erhvervsejendom. Ejendommen som er opført i 1963 jf. BBR, er opført i 1 plan med ydervægge i teglsten og ydervæggene er pudsede og hvidmalede. tagkonstruktion er sadeltag belagt med eternittagplader.
Boligens areal på 92 m², er indrettet med entré, børneværelse, soveværelse, stue, køkken-/alrum samt badeværelse. Ejendommen opvarmes med fjernvarme samt brændeovn.
Endvidere er der carport på 22 m².
Der forefindes have til huset med græsplæne og spredt træ- og buskbevoksning.
Ejendommen fremstår generelt under middel i stand bl.a. gammelt tag, vinduer og træværk etc.

Østergade 65, Hadsund
Større erhvervsejendom beliggende ved indfaldsvej i Hadsunds østlige del.

Ejendommen består overordnet af følgende bygninger:

Bygning 1+4: Værksteds- og butiksbygning påført i 1962 samt tilbygget administrationsbygning opført i 1980 på i alt 2.007 m². Værkstedsafsnittet indeholder 2 værkstedslokaler med adgang til mandskabsfaciliteter og reservedelslager på 1.sal. I værkstedslokalerne forefindes tekniske installationer i form af punktudsugninger, trykluft etc. Der er monteret store aluhejseporte i facaden. Forretningsafsnittet indeholder forretningslokale med adgang til mandskabsfaciliteter samt administrationsbygningen.

Administrationsbygningen er opført i 1 plan med ydervægge i røde sten. Tagkonstruktionen er built up (fladt tag) belagt med tagpap. Administrationsafsnittet indeholder indgangsparti med adgang til receptionskontor, hvorfra der er adgang til gennemgående fordelingsgang. Fra fordelingsgangen er der adgang til enkeltmandskontorer og mødelokaler, toiletter. Endvidere kælder med stort mødelokale samt teknik- og depotrum.

Bygning 2: Koldlagerhal på 1.005 m². Opført i 1964 med ydervægge i hvide betonelementer. Opført over ståldragerkonstruktion. Støbt betongulv. Fremstår i dårlig stand med behov for udskiftning af tag og strøer.

Bygning 3: Koldlagerhal på 1.534 m². Opført i 1973 med ydervægge i grønne stålprofilplader. Støbt betongulv. Tagkonstruktionen er sadeltag belagt med stålplader. Taget trænger til udskiftning og elinstallationer er defekte.

Bygning 5: Værksteds-/lagerhal på 1.822 m². Opført i 1980 over en stålspærkonstruktion med ydervægge i grønne stålprofilplader. Bygningen er isoleret og opvarmes med hhv. fjernvarme og oliefyr. Bygningen er opdelt i 3 afsnit i varierende størrelser. Porte i den ene gavl samt 3 porte i den ene facade.

Bygning 6: Showroom-/forretningsbygning på 798 m² opført i 1980 i 1 plan med ydervægge i røde teglsten. Tagkonstruktion er built up beklædt med tagpap. Indeholder et stort forretnings-/showroomlokale med adgang til kontor, mødelokale, to toiletter, samt mindre værkstedslokale. Facadevinduer i fuld højde mod Østergade.

Bygning 7: Koldlagerhal på 1.227 m². Opført i 1980 over stålspærkonstruktion med ydervægge i grønne stålprofilplader. Støbt betongulv. Porte i gavlene.

Ejendommens udenomsarealer er udlagt til sort asfalteret tilkørsels- og p-areal. En del af grunden er indhegnet. Desuden forefindes spredt træ- og buskbevoksning.

Østergade 67-69, Hadsund
Blandet bolig-/erhvervsejendom beliggende med facade mod indfaldsvej i Hadsunds Østlige del.

Ejendommen består overordnet af to bygninger hhv. et fritliggende parcelhus på 214 m² samt en lagerbygning på 639 m².

Bygning 1 (nr.67): Parcelhuset er opført i 1951 i 1 plan i røde teglsten med fuld kælder. Tagkonstruktionen er sadeltag belagt med skifereternitplader. Vinduerne er dels plast dels træ. Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

Bygning 2 (nr.69): Lagerbygningen er opført i 1 plan i 1949 med ydervægge i røde teglsten. Tagkonstruktionen er sadeltag belagt med eternitplader. Loftshøjden i lageret er ca. 2,5 meter. Gulvet er støbt. Der er monteret vinduer med enkeltlagsglas i facaderne. Bygningen indeholder rektangulært lagerlokale samt garager.
Desuden forefindes tilbygget reservedelslager på ca. 150 m², som er sammenbygget med butiksafsnittet i Østergade 65. Bygningen fremgår ikke af BBR.
Ejendommen fremstår generelt i dårlig og utidssvarende stand.
Ejendommens udenomsarealer er udlagt til tilkørsels- og p-areal befæstet med asfalt.

Lejemål
Ejendommen nr. 67 indeholder ingen lejemål.
Ejendommen nr. 69 indeholder lejemål med Hadsund Renovationsforretning ApS.
Vedrørende sidstnævnte kan oplyses, at det drejer sig om hal M: Garagebygning på 126 m² p.t. udlejet til Hadsund Renovationsforretning ApS til garage. Ældre garagebygning. Bygningen fremgår ikke af BBR.

Vandskade i nr. 67
Sælger oplyser, og køber er gjort bekendt med og accepterer, at der er igangværende bygningsforsikringssag vedrørende vandskade på ejendommen Østergade 67.

Sælger modtager kontanterstatning fra Tryg til fuld og endelig afgørelse af forsikringssagen, og der vil ikke ske udbedring af nogen del af vandskaden på ejendommen. Kontanterstatningen tilgår sælger og er således køber uvedkommende.

Køber overtager ejendommen Østergade 67 som den er og forefindes pr. overtagelsesdagen, og køber skal selv foretage enhver udbedring af vandskaden på ejendommen. Køber accepterer, at køber hverken nu eller senere kan gøre noget krav gældende mod sælger eller medvirkende ejendomsmægler som følge af vandskaden og eventuelle følgeskader.

Østergade 71, Hadsund
Erhvervsejendom indeholdende værkstedsafsnit, kontorbygning samt værksteds-/lagerhal beliggende i Hadsunds østlige udkant.

Bygning 1: Værksteds-/lagerhallen på 531 m² er opført i 1975, og er opført med ydervægge i letbetonsten. Bygningen er opført over stålspærkonstruktion, og tagkonstruktionen er sadeltag belagt med eternittagplader. Gulvet er støbt. Bygningen er opvarmet via oliefyr. Bygningen indeholder regulært værksteds-/lagerlokale med adgang til personalefaciliteter. Bygningen er p.t. udlejet til Miljø Team A/S.

Bygning 2: Kontor-/lagerbygning i 1 plan opført i 1967 opdelt i hhv. kontordel ca. 250 m², hvoraf 75 m² ikke fremgår af BBR, og en mindre lagerdel på 141 m². Der forefindes tilbygget malekabine, som ikke fremgår af BBR.

Bygning 3: Lagerbygning på 208 m² er opført i 1967 i 1 plan med ydervægge i letbetonsten, og er p.t. udlejet til bilhandler. Bygningen fremstår i gammel og utidssvarende stand.

Udenomsarealerne er udlagt til tilkørsels- og p-forhold befæstet med asfalt.

Der tages udtrykkeligt forbehold for oplyste arealer, da der er uoverensstemmelser mellem BBR og faktiske forhold.

Bud imødeses!

Økonomi

  • Kontantpris 3.950.000 kr.

Fakta

  • Bruttoareal 10.393 m2
  • Boligareal 306 m2
  • Erhvervsareal 10.087 m2
  • Sekundært areal 250 m2
  • Grundareal 27.954 m2
  • Bebygget areal 9.831 m2
  • Sagsnr 624-7158
Bestil vurdering - hvis du skal sælge, udleje eller vil kende den aktuelle værdi af din erhvervsejendom

Vælg vurderingstype og udfyld dine kontaktoplysninger samt information om den ejendom, du ønsker at få vurderet. Efter bestillingen kontakter vi dig snarest muligt.

Kontakt information

Information om ejendommen der skal vurderes

Ejendom info

Et eller flere felter mangler at blive udfyldt. Udfyld de felter, som er fremhævet med rødt.

Opret dig i Køber-/Lejerkartotek

Opret dig i vores Køber-/Lejerkartotek og få besked, når der er ejendomme eller lokaler, som matcher dine ønsker.

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på markedet for erhvervsejendomme

Nyhedsbrevet udkommer 4 til 12 gange årligt - og du kan altid framelde dig igen ved at bruge linket i bunden af det nyhedsbrev, du modtager. Når du har udfyldt formularen og klikket på "Tilmeld" knappen, vil du modtage en e-mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding.

Giv et uforpligtende prisforslag

Et prisforslag er ikke et bindende tilbud om køb, ligesom sælger ikke er forpligtet til at acceptere prisen. Du kan forvente at blive kontaktet af home vdr. dit prisforslag, men du er også velkommen til at henvende dig til ejendomsmægleren selv, hvis du har spørgsmål.

Østergade 63, 65, 67 og 71
9560 Hadsund
Kontantpris: 3.950.000 kr.

Indtast kontantpris
  1. Evt. kommentarer eller andre forhold vedr. ejendommen/lokalet.

Et eller flere felter mangler at blive udfyldt. Udfyld de felter, som er fremhævet med rødt.

Bestil prospekt

Prospektet sendes til din e-mail ved bestilling.

Sagsnr.: 624-7158
Østergade 63, 65, 67 og 71
9560 Hadsund

Forretning:
Erhvervscenter Østjylland - Aarhus, 86190300

Kontakt info

Det er kun muligt at sende en bemærkning, hvis du har sat ’flueben’ ved ønsket om, at modtage information om lignende ejendomme.

Et eller flere felter mangler at blive udfyldt. Udfyld de felter, som er fremhævet med rødt.

Bestil fremvisning

Indtast kontaktoplysninger og evt. ønske til tidspunkt

Sagsnr.: 624-7158
Østergade 63, 65, 67 og 71
9560 Hadsund

Forretning:
Erhvervscenter Østjylland - Aarhus, 86190300

Kontaktinfo
  1. Skriv gerne forslag til tidspunkter.

Et eller flere felter mangler at blive udfyldt. Udfyld de felter, som er fremhævet med rødt.